۲۱ اسفند ۱۳۹۰

"هزاره ها رافضی و حرامزاده هستند"

علاماتی به چشم می خورد که برخی حلقات درداخل دولت افغانستان اهداف ضد ملی را دنبال می کنند. البته قابل درک است که فعالیت های استخوان شکن با بهره گیری ازابزارهای حکومتی، به طورخودسرانه صورت می گیرد که این حرکت های منفی، شامل تمام دستگاه حکومت نمی شود. اخیراً محمدمحقق رهبرحزب وحدت مردم افغانستان درمزارشریف که در جمع گسترده ی از مردم این شهر صحبت می کرد قضیه یی را فاش کرد وگفت:
«دولت یک دایرة المعارف ساخته به نام آریانا ... که در آن مردم هزاره را سه و نیم درصد نفوس می دانند.»
وی درادامۀ توضیحات خویش از دایرة المعارف تازه نشر شده افزود که در این دایرۀ المعارف ازشیعه ها و هزاره های افغانستان به حیث رافضی یاد شده و گفته شده است که تمام اولادهای آنان طبق نکاح موقت ( صیغه) به دنیا می آیند و حرام زاده اند که این گونه برخوردها برای وحدت ملی کشور زیانبار خواهد بود.
آقای محقق با خونسردی گفت: « ما نه رافضی استیم نه حرامزاده استیم و نه سه ونیم درصد، ما باید همدیگر را قبول کنیم و زبان همدیگر را قبول کنیم، عقاید همدیگر را قبول کنیم.»
آقای محقق که درمشورت های سیاسی درارگ اشتراک می کند؛ باید این موضوع را درسطح عمومی رسانه ها مطرح کند. حلقات استخباراتی دردولت بسیار قوی شده اند ومی دانند که جایگاه کنونی افغانستان ومردم کشور را با زهرپاشی این چنینی می توانند تخریب کنند. در دنیای امروز، هیچ کشوری نیست که از اقوام ومذاهب گونه گون تشکیل نشده باشد؛ اما هیستری ضد اقوام درافغانستان معمولاً از سوی آنانی مطرح می شود که ازنظرسیاسی وانسانی درگودال انحطاط غرق شده اند.
کشوردرآستانۀ امضای پیمان استراتیژیک با جهان قراردارد ودشمنان افغانستان درین مقطع می خواهند با پرتاب جرقه های دشمنی درانبارباروت حساسیت های اجتماعی، برسرنوشت نسل های آیندۀ ما بازی کنند.

۱ نظر:

  1. سلام بقیه اقوام از کودکی در گوش بچه هایشان اذان می گویند که هزاره ها بدترین مردم دنیا هستند نه اینترنت تلویزیون تا مردم ببینند اگر دوستی از بقیه اقوام داشته باشید به وضوح این را می فهمید ان وقت انتظار دارید اینان دوباره جنایات عبد الرحمان را مرتکب نشوند وقتی همه اتفاقات بد را به گردن هزاره ها می اندازند ان چنان نفرت پراکنی قومی در افغانستان علیه هزاره ها شدید است که همه هزاره ها را حرامزاده می دانند خیال دارید با این مردم عادی چه کنید

    پاسخحذف