۱۹ بهمن ۱۳۹۰

رضایت 85 در صد مرد م شمال از عملکرد پولیس

 یافته های یک نظر سنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال بیانگر آنست که 85 در صد شهروندان چهار  ولایت شمالی از عملکرد پولیس رضایت دارند.این نظر سنجی در ولایات بلخ ،سرپل،سمنگان و شبرغان از  411 تن از شهروندان و مقامات دولتی به شمول 199 زن و 212 مرد ،مقامات عدلی و قضایی و توقیف شده ها و زندانیان صورت گرفته است.
قاضی سید محمد سامع رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال با حضور سمونوال نصرالله آمر بخش حقوق بشر قومندانی امینه ولایت بلخ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که این نظر سنجی توسط یک گروپ یازده نفری این کمیسیون در چها رولایت شمالی کشور صورت گرفته که سه چهارم شهروندان این شهرها از رویه پولیس با مردم راضی  هستند. همچنان یافته های این نظر سنجی در عین حال بیانگر آنست که نیمی از پرسش شوندگان اداره پولیس را ناسالم خواندند.
همچنان درین نظر سنجی  شهروندان از لت وکوب ،اذیت و ازار و تحقیر و توهین پولیس شکایت نموده که سمونوال نصرالله  مسوول بخش حقوق بشر قومندانی امنیه ولایت بلخ آنرا رد نموده و می گوید که تاهنوز هیچ شهروندی درین رابطه به انهاو یا به مراجع عدلی و قضایی شاکی نشده اند...
این نظر سنجی نشان می دهد که میزان رضایت مردم از پولیس در هر ولایت مختلف بوده و این رضایت نسبتاً در حد بالایی بوده است.شهروندان سرپل و آیبک 80 درصد رضایت شان را پولیس ابراز داشتند؛شهروندان مزارشریف 67 در صد از عملکرد پولیس رضایت دارند و شهروندان شبرغان با 77 درصد پاسخ های مثبت رضایت شان را از علمکرد پولیس ابراز نموده اند.
همچنان درین نظر سنجی آمده است که شهروندان شهر مزارشریف،شبرغان و سمنگان رشوه ستانی را نشانه فساد در دستگاه پولیس دانستند.
 این در حالیست که دو هفته قبل نشر سنجی دیگر ی که از سوی وزارت داخله صورت گرفته بود  نیز نشان میداد که 85 در صد شهروندان افغانستان از عملکرد پولیس رضایت دارند.
گزارشگر: مختار وفایی
ولایت: بلخهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...