۲۹ بهمن ۱۳۹۰

پخش ویدیوی بدرفتاری با افغان ها توسط نیروهای نظامی ایران


در این فیلم بازداشت شدگان افغانستانی که ظاهرا به طور غیر قانونی وارد ایران شده اند در محوطه ای قرار داده شده و مجبور به زدن روی سری و ضرب یکدیگر شده اند.
یکی از نظامیان ایرانی بازداشت شدگان افغانی را که صف کشیده شده بودند، وادار کرد که بر سر وصورت یکدیگر بکوبند. 
دیگر سربازان ایرانی حاضر با خنده های ممتد خود این نظامی ایرانی را تشویق به ادامه برخورد غیر انسانی با پناهجویان افغانستانی می کردند.
در قسمتی از فیلم ارائه شده، نظامی ایرانی از این مهاجرین که به طور نشسته به صف کشیده شده اند می خواهد که بگویند " ما دیگر به ایران نمی آییم".
این درحالی است که هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات افغانی و یا ایرانی نسبت به انتشار چنین فیلم هایی نشان داده نشده است. 
افغان های که به دلایل مختلف از جمله بیکاری و جنگ های پی در پی به ایران مهاجرت کرده اند بارها از " بدرفتاری" نیروهای انتظامی و مرزبانان ایرانی و گاهی مردم عادی سخن گفته اند. 
در مقابل ایرانی ها می گویند که برخی از افغان ها بارها مرتکب جرم های سنگین از جمله خرید و فروش مواد مخدر و گاهی قتل شده اند و موجب ناامنی در مناطق محل سکونت خود شده اند. 
اما افغانستانی ها می گویند به ویژه در سه دهه اخیر با اشتغال در کارهای سخت در شهرهای دور افتاده ایران نیروی کار مفید و ارزانی را برای کشور همسایه که با آنها اشتراک زبانی دارد فراهم آورده اند.
در واکنش به پخش این ویدیو "جبهه متحد جنبش سبز" و "انجمن همبستگی پناهجویان ایرانی" با صدور یک یادداشت مشترک ضمن اشاره به اینکه "در ادبیات و فرهنگ ایران، انساندوستی و احترام به همنوع، دارای جایگاهی ویژه و در تضاد کامل با چنین برخوردهای نا شایستی است" امضا کنندگان یادداشت، به عنوان گروهی از فعالان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی ایران و همچنین شهروندان معمولی ایرانی با انتشار آن روی سایت ایران گلوبال تاکید کردند "از بابت چنین رفتارهای غیر انسانی نسبت به همسایگان افغان متاثر هستیم و آنرا به شدت محکوم می‌کنیم.
پخش ویدیوی بدرفتاری نیروهای انتظامی ایران با افغانستانی های پناه جو در این کشور که مدتی است بر روی شبکه یوتیوب قرار داده شده است، موجی از انتقادها را در میان کاربران اینترنت بر انگیخته است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...