۱۵ بهمن ۱۳۹۰

مزار در اوج خواستهای حکمتیار

نوشته : احمد سعیدی
هرچند مذاکره ومصالحه حکمتیار قبل ازینکه هدفمندانه ،دلسوزانه ویا پایان دادن به معضلات جاری کشور باشد بیشتر ناشیانه وآزمندانه است یعنی حرص باز ماندن از کاروان مصالحه ومذاکره که آمریکا با طالبان آغاز کرده ، موازی با آن مذاکرات پیدا وپنهان نمایندگان رسمی وغیر رسمی حزب اسلامی با سران آمریکائی وکاخ شنینان قصر ریاست جمهوری در گوشه وکنار خبر ساز شده است.اینکه حکمیتار بر خلاف إعلامیه های قبلی که خروج نیرو های خارجی را شرط مذاکره گذاشته بود حالا از پیشرفت مذاکره وتوافقات نسبی صحبت میکند .به نظر میرسد حکمتیار زمان امتیاز گرفتن را خوب میداند یعنی وقتیکه حکومت کابل در مذاکرات قطر در حاشیه قرار داده میشود حکمتیار میخواهد این کمبود را جبران کند.
نمائی چهرۀ افغانی حکمتیار: طوریکه از رسانه ها شنیده میشود آمد وشد هیئات احزب اسلامی به کابل در زمانی شتابی بیشتر گرفته که تیم ارگ از مذاکرات دو به دو آمریکا وطالبان در قطر نگران بوده بر افغانی بودن مذاکرات ومصالحه تأکید دارند درین میان حزب اسلامی خواسته بحکومت کابل نشان دهد که ما وابسته به غرب نبوده مستقیم با کابل ویا افغانهای خود وارد مذاکره ومعامله میشویم وبدین تر تیب کمبود ناشی از بی إعتنائی طالبان وآمریکارا جبران کند.این در حالیست که سه هفته قبل سخنگویی حزب بنام قریب الرحمن سعید که سالهای جنگ خانمان سوز وویرانگر  کابل صدایش گوش وروان مردم را می آزارد باری دیگر از ناروی فریاد کشید که نمایندگان حزب اسلامی با آمکریکائیها وسران حکومت کابل مذاکرات مفیدی را انجام دادند اما وقتی آمریکائیها آآغاز مذاکرات با طالبان را انکار رکردند شخصی دیگری بنام هارون زرغون سخنگوی مغاره نشین حزب اسلامی مذاکره با حکومت کابل را رد کرد از همانجا پیدا بود که این سیاست شکسته وریخته  پیدا بود که حزب هیچ بر نامه منظم برای دنبال کردن پالیسی های صلح سود مند ومفید ندارند بلکه ناظر اوضاع اند اگر طالبان یک قدم پیش گذاشتند ایشان هم سر وکله شان در کوچه های کابل پدیدار است والا دوباره همان غر وفش وجنگ تا شکست قطعی خارجی ها وسقوط نظام.
طرح های کهنه وصدای نو:طرح هائیکه در سایت های انتر نتی به حکمتیار نسبت داده میشود همه  به سال های دهه شصت وهفتاد بر میگردد طرح های مشکوک وغیر عملی واما اینکه چرا ایشان ویا مخالفین بیشتر علاقه دارند با سران ناتو واستخبارات آمریکا مذاکره کنند دارائی چندین انگیزه است.اول بزرگ نمائی دوم اینکه در مذاکرات با خارجی ها همیشه ابتکار بدست استخبارات پاکستان است یعنی نسبت عدم پختگی سیاسی باید پاکستان طراح وپلانگزار باشد مثل سالهای دوران جهاد واشغال افغانستان توسط روسها.حالا هم همان شرائط وهمان ترانه هاست. این درامه در زمان روسها نیز مطرح بود که سر نوشت افغانستان بکجا رسید حالا هم میخواهند همین درامه را تکرار کنند با تفاوت اینکه اینبار طرف أصلی یک حرکت است وآن هم طالبان .
ثالثا التهاب وسوزش که حکمتیار وحامد کرزی را بیقرار ساخته تحولات أخیر کشور است که در نقش جبهه ملی ویا إئیتلاف وسیع وملی  شکل یافته وحکومت را به چالش واداشته وحال این گروه ها به حکومت کابل إظهار اخلاص نموده نشان میدهند آماده تقابل با هر حرکتی اند که برای حکومت یک چلنج باشد وحکومت هم سعی میکند مخالففین خویش را با این حرکتهای نمایشی وبی نتیجه تهدید که که گویا حزب اسلامی در کنارش هست  ومیتواند من حیث هم پیمان بالقوه در اینده با مخالفین مقابله کند.خوب خوب حزب اسلامی هم شرائط را نازک وناخن حکومت را افگار یافته تلاش دارد امتیازات بیشتر را بگیرد. امتیازات کم نظر ونهایت با أهمیت.
مزار اوج آرزوی حکمیتار: از آنجائیکه حکمیتار دارائی هیچنوع پایگاه مردمی در جنوب وغرب کشور نیست تلاش میکند در شمال کشور برای خود محل را دست وپا کند واینبار زمینه مساعد تر است استاد ربانی رهبری جمعیت به شهادت رسیده در جمعیت اسلامی کی عمده ترین حزبی قوی و حریف حکمتیار بوده در حال حاضر بدون لیدر شپ است روی این اصل حکمتیار فکر میکند پاه گاه جمعیت مزار و استاد عطا برای روشتی حزب اسلامی معانی اصلی است میکوشند تا استاد عطا دیگر ان نیرو مندی و جرعت گذشته را از دست بدهد ان وقت میدان برای اقای حکمتیار خالی می شود.                                                      
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

پست ویژه

بوی خوشِ کاغذ؛ خداحافظ رسانه‌های چاپی

  شاید خداحافظی با رسانه‌های چاپی برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و خوانندگان روزنامه‌ها نگران کننده و حتی پذیرفتن آن سخت باشد، اما تحولی اس...