برچسپ ها

۱۰/۱۱/۱۳۹۰

چهره های جدید در کابینه؛ وزرای سرپرست کرسی ها را تحویل دهند؟!

ریاست جمهوری از معرفی چهره های تازه در پست های باقیمانده در کابینه و نیز دادگاه عالی کشور خبر می دهد.
با اینکه 2 سال از دور دوم ریاست جمهوری کرزی می گذرد ، اما هنوز هم برخی از وزارتخانه ها از سوی سرپرستان اداره می شوند و نیز دوره کار اعضای دادگاه عالی به شمول رئیس این دادگاه به پایان رسیده است.
سخنگوی رئیس جمهور به رسانه ها گفت که حامد کرزی تصمیم دارد به دنبال تغییرات در ترکیب اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، نامهای نامزد وزیران، رئیس و دو عضو دیگر دادگاه عالی را به مجلس بفرستد.
وی می افزاید که قرار است کمیشنری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز به زودی معرفی شوند. هر چند وی درباره نام این افراد چیزی نمیگوید ، اما تأکید می ورزد که این بار رئیس جمهور کرزی به گونه جدی تصمیم گرفته است که اصلاحاتی را در دستگاه دولت بوجود آورد.
گفتنی است که هم اکنون از 25 وزارت ، 7 وزارت توسط سرپرستان ادارده می شود. وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه، انرژی و آب، امور زنان، عودت و مهاجرین، مخابرات و تکنالوژی، ترانسپورت و هوانوردی از جمله این وزارتها هستند.
پیش از این بارها و بارها نمایندگان مجلس از رییس جمهور کرزی خواسته بودند که کابینه خود را تکمیل کند و نامزد وزرا را به پارلمان معرفی کند اما همیشه وعده هایی از سوی حکومت داده شد که هیچ گاه عملی نشدند.
بخی بر این باورند که رد صلاحیت ۱۷ وزیر پیشنهادی آقای کرزی در زمستان سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس باعث شد که رییس جمهور در معرفی بقیه وزیران خود به مجلس میل چندانی نداشته باشد.
برای نخستین‌بار در پارلمان دور قبلی 17 تن از وزیران کابینه رد شدند و این موضوع جدال های سیاسی ـ قومی را به همراه داشت. در آن دور تمام گزینه‌های معرفی‌شده از قوم هزاره رأی نیاوردند و برخی از چهره‌های نامدار و مطرح دیگر نیز با کاهش آراء همراه شدند...دور دوم پارلمان نیز از همان آغاز با تنشهایی میان حکومت و قوه‌ مقننه همراه بود.
ادامه کار وزارتخانه ها توسط سرپرستان با نگرانی های زیادی در کشور همراه است.مردم امیدوارند پس از 2 سال وعده های رییس جمهور عملی گردد و سرانجام کابینه دولت با حضور چهره های جدید و موفق تکمیل گردد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر