برچسپ ها

۱۰/۱۵/۱۳۹۰

برف باری سالنگ ها را مسدود کرد!

شاهراه سالنگ یکی از شاهراه های استراتژیک کشوراست که شمال را به جنوب وصل می کند  


شاهراه سالنگ در اثر ریزش سنگین برف که از شب گذشته آغاز شده بود، بر روی ترافیک مسدود شده است.
جنرال رجب، رییس حفظ و مراقبت سالنگ ها به خبرگزاری بخدی گفت، که مسوولان حفظ و مراقبت سالنگ ها در حال حاضر مصروف پاک کاری شاهراه مذکور هستند و این شاهراه به زودی به روی موتر ها باز می شود.
جنرال رجب افزود که ضخامت برف در سالنگ جنوبی به بیش از نیم متر رسیده است. به گفته او طوفان های شدید در سالنگ شمالی مانع از کار آنها می شود.
یک شاهد عینی در تماس تیلفونی با خبرگزاری بخدی گفت که از بامداد امروز بدینسو، ده ها موتر باربری و مسافربری در شاهراه سالنگ متوقف شده است.
تدابیر ویژه وزارت فواید عامه
انجنیر احمد شاه وحید، معین وزارت فواید عامه  به خبرگزاری بخدی گفت که این وزارت با یک تعداد شرکت های خصوصی قرار داد کرده  که در صورت مسدود شدن شاهراه ها، دست به کار شده، شاهراه ها را دوباره بر روی ترافیک باز کنند.
او افزود که وزارت فواید عامه در تمام 260 شاهراه "برف گیر"، که شاهراه های سالنگ نیز شامل آنهاست، تدابیر ویژه روی دست گرفته است.
به گفته معین وزارت فواید عامه، در بسیاری ولسوالی های دوردست، مردم عام در بدل پول با دولت کمک کرده، کوتل ها را برای رفت و آمد موتر ها باز می کنند.
گفته می شود که درسال گذشته، در بسیاری  از موارد مردم عامی که در بدل پول، شاهراه ها و کوتل ها را پاکسازی می کردند، مشکلاتی فراوانی برای دولت و مستوفیت ولایت ها ایجاد کرده بودند.
محمد الیاس یورش - بخدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر