برچسپ ها

۱۰/۱۳/۱۳۹۰

کشف یک گور دسته جمعی در ولایت بلخ!

یک گور دسته جمعی دردشت ارزنه و درمحوطه قول اردوی 209 شاهین شهرمزارشریف امروز (س شنبه) کشف  گردید.درین  این گور دسته جمعی که بیش 15 تن را احتوا میکند سال ها قبل در جریان جنگ مدفون گردیده بودند،دگروال محمد نعیم یکی از سخنگویان قول اردوی 209 شاهین درمزارشریف به رسانه گفت :این گوردسته جمعی توسط انجینران ساختمانی خصوصی که برای قول اردوی 209 شاهین قطات جزوتام اعمار میکند دریافت گردیده است ،وی گفت درمورد این گوردسته جمعی تحقیقات ازسوی طب عدلی آغاز شده بعداً معلوم خواهد شد که این کشتار دسته جمعی درکدام زمان صورت گرفته است.
درسه دهمه جنگ درافغانستان هزاران تن از مردم درنقاط مختلف کشور بصورت کشتار جمعی ازبین رفته اند درچند سال اخیر چندین گور دسته جمعی از ولایت شمال کشورنیز دریافت شده اند؛ هم اکنون خانواده های زیادی در افغانستان هستند که می گویند، سالهاست در مورد زنده و یا مرده بودن برخی از خویشان و نزدیکان خود اطلاعی ندارند.
همایون همنوا-بلخ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر